ချင်းပြည်နယ်ရှိမျိူးတုံးပျောက်ကွယ်လုနီးပါးသစ်ပင်ပန်းမန်နှင့်သတ္တဝါမျိူးစိတ်များ

သစ်ပင်ပန်းမန်များ

တောင်ဇလပ်နှင်းဆီပန်း

ရွှေပန်း/ငွေပန်း၊ နွယ်ဝင်

Aconitum jin-muratae

အရွက်ထူကျောက်စက်ပန်း

အရွက်ထူကျောက်ခက်ပန်း

တောင်ဇလပ်ဝါ

တောင်ဇလပ်ဖြူ

သတ္တဝါများ

မျက်ခုံးမွှေးဖြူငှက်ပြာခြောက်

ဗစ်တိုးရီးယား ဘားဗက်(စ်)

မြန်မာတစ်စာ