လမ်းခရီးအကွာအဝေးများ

မှ သို့ မိုင်အကွာအဝေး ခန့်မှန်းကြာချိန် လမ်းခရီးအခြေအနေ
ကလေးမြို့ သိုင်ငင်းကျေးရွာ ၃၀ မိုင် ၁ နာရီ ၃၀ မိနစ် ကောင်းမွန်ပါသည်
ကလေးမြို့ ဖလမ်းမြို့ ၈၀ မိုင် ၅ နာရီ ကောင်းမွန်ပါသည်
ခိုင်ခမ်းမြို့ ခိုင်ခမ်းဆင်စခန်း ၆ မိုင် ၂၀မိနစ် ကောင်းမွန်ပါသည်
သိုင်ငင်းကျေးရွာ တီးတိန်မြို့ ၂၅ မိုင် ၁.၅ နာရီ ကောင်းမွန်ပါသည်
သိုင်ငင်းကျေးရွာ ဖလမ်းမြို့ ၅၀ မိုင် ၄ နာရီ ကောင်းမွန်ပါသည်
တီးတိန်မြို့ တွန်းဇံမြို့ ၂၉ မိုင် ၃ နာရီ ကောင်းမွန်ပါသည်
တီးတိန်မြို့ ရိဒ်ရေကန် ၃၁.၅ မိုင် ၃ နာရီ ကားအမျိုးအစား ရွေးချယ်သင့်
တီးတိန်မြို့ ကနေဒီတောင် ၁၂ မိုင် ၁ နာရီ ကောင်းမွန်ပါသည်
တီးတိန်မြို့ ရှားလုမ်ခံတပ် ၃၉ မိုင် ၃ နာရီ ကားအမျိုးအစား ရွေးချယ်သင့်
တွန်းဇံမြို့ ကျီခါးမြို့ ၅၃ မိုင် ၄ နာရီ ကားအမျိုးအစား ရွေးချယ်သင့်
ဖလမ်းမြို့ ရိဒ်ရေကန် ၆၂ မိုင် ၄ ဖာလုံ ၅ နာရီ ကောင်းမွန်ပါသည်
ဖလမ်းမြို့ ဟားခါးမြို့ ၄၃ မိုင် ၂ နာရီ ကောင်းမွန်ပါသည်
ဖလမ်းမြို့ လိုင်လွန်ဂူ ၇ မိုင် ၃၀ မိနစ် ကောင်းမွန်ပါသည်
ဖလမ်းမြို့ ဇိန်မှုတောင် ၂၀ မိုင် ၁.၅ နာရီ ကောင်းမွန်ပါသည်
ဖလမ်မြို့ လိုင်ဗားဆည် ၂၀ မိုင် ၁.၅ နာရီ ကောင်းမွန်ပါသည်
ဖလမ်းမြို့ တာရွှန်း(CBT) ၄ မိုင် ၃၀ မိနစ် ကောင်းမွန်ပါသည်
ဟားခါးမြို့ ထန်တလန်မြို့ ၂၁ မိုင် ၆ ဖာလုံ ၁ နာရီ ကောင်းမွန်ပါသည်
ဟားခါးမြို့ ဂန့်‌ဂေါမြို့နယ် ၈၆ မိုင် ၄ နာရီ ကောင်းမွန်ပါသည်
ဟားခါးမြို့ မတူပီမြို့ ၁၇၂ မိုင် ၁၂ နာရီ ကားအမျိုးအစား ရွေးချယ်သင့်
ဟားခါးမြို့ သီးမြစ်လွင် ၅ မိုင် ၂၀ မိနစ် ကောင်းမွန်ပါသည်
ထန်တလန်မြို့ သီကီရ်းကျေးရွာ ၄၃ မိုင် ၄ နာရီ ကားအမျိုးအစား ရွေးချယ်သင့်
ထန်တလန်မြို့ မီအေပီတောင် ၄၄ မိုင် ၂ နာရီ ကားအမျိုးအစား ရွေးချယ်သင့်
မတူပီမြို့ ရေဇွာမြို့ ၆၀ မိုင် ၄ နာရီ ကောင်းမွန်ပါသည်
မတူပီမြို့ လိုင်လင်းပီမြို့ ၁၁၈ မိုင် ၉ နာရီ ကောင်းမွန်ပါသည်
မတူပီမြို့ မင်းတပ်မြို့ ၁၀၂ မိုင် ၉ နာရီ ကောင်းမွန်ပါသည်
မတူပီမြို့ ဘုံတလာ ရေတံခွန် ၁၂ မိုင် ၁ နာရီ ကောင်းမွန်ပါသည်
မတူပီမြို့ ပလက်ဝမြို့ ၁၃၅ မိုင် ၂၄ နာရီ ကားအမျိုးအစား ရွေးချယ်သင့်
ကန်ပက်လက်မြို့ ဆောလောင်း(CBT) ၂ မိုင် ၃၀ မိနစ် ကောင်းမွန်ပါသည်
ကန်ပက်လက်မြို့ ခေါ်နူးစုမ်တောင် ၁၄ မိုင် ၂ နာရီ ကောင်းမွန်ပါသည်
ကန်ပက်လက်မြို့ ဆောမြို့ ၁ မိုင် ၁၅ မိနစ် ကောင်းမွန်ပါသည်
မင်းတပ်မြို့ ကန်ပက်လက်မြို့ ၄၇ မိုင် ၂ နာရီ ၃၀ မိနစ် ကောင်းမွန်ပါသည်
မင်းတပ်မြို့ ကျောက်ထုမြို့ ၁၈ မိုင် ၁ နာရီ ကောင်းမွန်ပါသည်
ပလက်ဝမြို့ ကီမိုတောင် ၃၇ မိုင် ၃ နာရီ ကားအမျိုးအစား ရွေးချယ်သင့်

ချင်းပြည်နယ်သို့ဝင်ရောက်နိုင်သည့် လမ်းကြောင်းများ

၁။   ရန်ကုန်မြို့-မန္တလေးမြို့-မုံရွာမြို့-ဂန့်ဂေါမြို့-ဟားခါးမြို့-ထန်တမြို့လန်လမ်းကြောင်း

၂။   ရန်ကုန်မြို့-မန္တလေးမြို့-မုံရွာမြို့-ကလေးမြို့-သိုင်ငင်းစခန်း-ဖလမ်းမြို့-ဟားခါးမြို့-ထန်တလန်မြို့လမ်းကြောင်း

၃။   ကလေးမြို့-သိုင်ငင်းစခန်း-တီးတိန်မြို့-တွန်းဇံမြို့-ကျီခါးမြို့လမ်းကြောင်း

၄။   ကလေးမြို့-ဖလမ်းမြို့-ရိဒ်ရေကန် (ရိဒ်ခေါဒါရ်မြို့) လမ်းကြောင်း

၅။   ကလေးမြို့-တီးတိန်မြို့-ရိဒ်ရေကန် (ရိဒ်ခေါဒါရ်မြို့) လမ်းကြောင်း

၆။   ပုဂံမြို့-ပခုက္ကူမြို့-ကျောက်ထုမြို့-မင်းတပ်မြို့-မတူပီမြို့လမ်းကြောင်း

၇။   ပုဂံမြို့-ပခုက္ကူမြို့-ကျောက်ထုမြို့-ကန်ပက်လက်မြို့လမ်းကြောင်း

၈။   ချောက်မြို့-ကန်ပက်လက်မြို့-မင်းတပ်မြို့-မတူပီမြို့လမ်းကြောင်း

၉။   စစ်တွေမြို့-ကျောက်တော်မြို့-ပလက်ဝမြို့လမ်းကြောင်း

၁၀။ ပလက်ဝမြို့-မတူပီမြို့-ဟားခါးမြို့လမ်းကြောင်း

၁၁။ အမ်းမြို့-ကျောက်တော်မြို့-ပလက်ဝမြို့လမ်းကြောင်း

ချင်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)သို့ ခရီးသွားလာရာတွင် အဓိကဖြတ်သန်းသွားလာနေရသော ခရီးသွားရာဒေသလမ်းဆုံဖြစ်သည့် ကလေးမြို့တွင် ရန်ကုန်-ကလေးလေဆိပ်ရှိပါသည်။