Travel Chin State

Official Tourism Information

ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးများ

No. Location Address Contact Number
၁။
ကန်ပက်လက်မြို့နယ်
ခေါ်နူးစုမ်လမ်း၊ မြို့မ (၂)ရပ်ကွက်၊ ကန်ပက်လက်မြို့
+၉၅၉ ၇၃၀ ၅၆၉ ၈၆