Travel Chin State

Official Tourism Information

ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ
စားသောက်ဆိုင်များ

ဖလမ်းမြို့နယ်ရှိ စားသောက်ဆိုင်များ

Chin Traditional Food Center

စားသောက်ဆိုင်များ

ချယ်ရီမြေစားသောက်ဆိုင်

စားသောက်ဆိုင်များ

Eden Restaurant

စားသောက်ဆိုင်များ

ဟားခါးမြို့နယ်ရှိ စားသောက်ဆိုင်များ

Food Court (FC) Restaurant

စားသောက်ဆိုင်များ

Hakha City Restaurant

စားသောက်ဆိုင်များ

Hakha Kitchen Restaurant (ဟားခါး ကက်စ်ချဲင်း)

စားသောက်ဆိုင်များ

Hakha Town Coffee

စားသောက်ဆိုင်များ

ဟင်္သာတအောင်တံခွန် မြန်မာထမင်းဆိုင်

စားသောက်ဆိုင်များ

Home Town Hot Pot & BBQ

စားသောက်ဆိုင်များ

တောင်ပေါ်စေတနာစားသောက်ဆိုင်

စားသောက်ဆိုင်များ

The View Bar & Restaurant

စားသောက်ဆိုင်များ

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်ရှိ စားသောက်ဆိုင်များ

ချင်းစူပါစားသောက်ဆိုင်

စားသောက်ဆိုင်များ

ကန်ပုလဲချင်းရိုးရာစားသောက်ဆိုင်

စားသောက်ဆိုင်များ

Mai Coffee

စားသောက်ဆိုင်များ

မင်းတပ်မြို့နယ်ရှိ စားသောက်ဆိုင်များ

Hornbill Chin Coffee Cafe

စားသောက်ဆိုင်များ

JOY Restaurant

စားသောက်ဆိုင်များ

မြို့မစားသောက်ဆိုင်

စားသောက်ဆိုင်များ

The Salt ( M'SHi)Restaurant

စားသောက်ဆိုင်မျာ

တီးတိန်မြို့နယ်ရှိ စားသောက်ဆိုင်များ

KL Restaurant

စားသောက်ဆိုင်များ

Zoleen Restaurant